Treść główna

Pies – choroby i szczepienia

Najlepsze, co możesz zrobić, aby zapewnić swojemu psu długie i zdrowe życie, to zabezpieczenie przeciwko
powszechnym chorobom zakaźnym psów. Matka Twojego psa przekazała szczeniętom wraz z mlekiem odporność
przed chorobami. Jednak matczyna ochrona jest skuteczna tylko przez kilka pierwszych tygodni życia. Później
zapewnienie tej ochrony zależy już tylko od Ciebie.

  1. Nosówka
  2. Zakaźne zapalenie tchawicy i oskrzeli (kaszel kenelowy)
  3. Parwowiroza psów
  4. Zakaźne zapalenie wątroby psów (choroba Rubartha)
  5. Leptospiroza
  6. Wścieklizna

Nosówka psów

Jest to zakaźna choroba o bardzo ostrym przebiegu wywoływana przez wirus.
Znanych jest kilka postaci nosówki: żołądkowo-jelitowa, oddechowa i nerwowa.
W ostatnich latach występuje stosunkowo rzadko, przede wszystkim dzięki szeroko stosowanym szczepieniom profilaktycznym. W zdecydowanej większości przypadków choroba ta kończy się śmiercią psa.

Zakaźne zapalenie tchawicy i oskrzeli psów (kaszel kenelowy)

Jest to wysoce zaraźliwa choroba układu oddechowego psów. Wywołuje ją nie jeden, a kilka drobnoustrojów, między innymi: wirus parainfluenzy psów, adenowirus typu II oraz bakteria Bordetella bronchiseptica. Najbardziej charakterystycznym objawem jest suchy, uporczywy kaszel.

Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania tej chorobie jest podanie szczepionki donosowej, budującej odporność miejscową w układzie oddechowym.

Parwowiroza psów

Najczęściej występująca choroba zakaźna u psów na całym świecie. Wywoływana przez wysoce oporny wirus, który może pozostawać w środowisku przez wiele miesięcy, stanowiąc źródło zakażenia dla innych psów. Parwowirus powoduje ostre, krwotoczne zapalenie jelit. Szczepienie jest jedyną pewną metodą zapobiegania tej potencjalnie śmiertelnej chorobie, która zazwyczaj ma najcięższy przebieg u młodych szczeniąt i psów w podeszłym wieku.

Zakaźne zapalenie wątroby psów (choroba Rubartha)

Choroba ta jest wywoływana przez adenowirus. Pies może zarazić się poprzez kontakt z wydzielinami, takimi jak: ślina, zakażony mocz lub kał. Zakaźne zapalenie wątroby powoduje zazwyczaj ciężką niewydolność wątroby, poważne uszkodzenie oczu i problemy z oddychaniem.

Leptospiroza

Choroba zakaźna wywoływana przez bakterie. Psy najczęściej zarażają się pijąc zakażoną leptospirami wodę z kałuż, kanałów lub rzek. Objawy leptospirozy to między innymi: wymioty, biegunka, żółtaczka, ostry ból brzucha, odwodnienie. Leptospiroza może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia nerek lub wątroby. Człowiek może się również zarazić leptospirozą.

Wścieklizna

Jest to nieuleczalna w 100% śmiertelna choroba wirusowa, atakująca centralny układ nerwowy prawie wszystkich ssaków, włączając w to ludzi. Przenoszona jest poprzez kontakt ze śliną zakażonego zwierzęcia (również dzikiego: lisa, szopa czy nietoperza) poprzez ugryzienie lub każde inne uszkodzenie skóry. W Polsce wszystkie psy od 3. miesiąca życia podlegają obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie w odstępach 12-miesięcznych. Brak aktualnego szczepienia przeciwko wściekliźnie może narazić właściciela psa na poważne konsekwencje prawne.

Warto wiedzieć!

Kiedy mój pies powinien zostać zaszczepiony?

Zdrowe szczenięta są chronione przez pierwsze tygodnie życia przeciwciałami, które otrzymały głównie z mlekiem matki. Jednak poziom odporności matczynej bardzo szybko opada. Około 6. tygodnia życia większość szczeniąt nie jest już chroniona i w tym wieku szczenię powinno zostać uodpornione przeciwko dwóm najgroźniejszym chorobom: nosówce i parwowirozie szczepionką specjalnie przeznaczoną dla szczeniąt. Po ukończeniu 8. tygodnia życia należy wykonać powtórne szczepienie, stosując szczepionkę zawierającą również i inne antygeny. W 12. tygodniu wykonujemy ostatnie, trzecie szczepienie w cyklu szczepień szczeniąt. Zaszczepienie szczenięcia przeciwko chorobom zakaźnym nie gwarantuje odporności na całe życie. Twój pies będzie wymagał szczepień do końca życia. Lekarz weterynarii będzie w stanie dostosować właściwy schemat szczepień profilaktycznych do indywidualnych potrzeb Twojego psa.

Które szczepienia powinien otrzymać mój pies?

Twoje zwierzę bezwzględnie powinno być chronione przed chorobami, które są najbardziej powszechne, wysoce zakaźne i które wywołują poważne objawy, mogące być nierzadko przyczyną śmierci. Do takich chorób zakaźnych psów zalicza się przede wszystkim: nosówkę, parwowirozę, zakaźne zapalenie wątroby, zakaźne zapalenie tchawicy i oskrzeli (kaszel kenelowy) oraz wściekliznę. Wszystkie szczepienia tu wymienione, jak i inne, powinny być zalecane i wykonywane tylko przez lekarza weterynarii. Lekarz ustala indywidualny program szczepień, dokonując oceny ryzyka w oparciu o warunki, w których się urodziło i wychowywało szczenię,
środowisko, w którym przebywa, jak również jego styl życia.

Jak działają szczepionki?

Szczepionki zawierają małe ilości unieszkodliwionych wirusów, bakterii lub innych czynników chorobotwórczych. Zadaniem szczepionek jest stymulacja układu odpornościowego Twojego psa do produkcji przeciwciał. Przeciwciała mają zdolność zwalczania infekcji, nie dopuszczając do rozwoju ciężkich i często śmiertelnych chorób.

Jak skuteczne jest szczepienie?

Zarówno leczenie preparatami farmaceutycznymi czy procedura chirurgiczna, jak i szczepienia profilaktyczne nie dają 100% gwarancji skuteczności. Jednakże stosowanie szczepień profilaktycznych w połączeniu z odpowiednim żywieniem i zadowalającymi warunkami utrzymania jest najlepszą z możliwych ochroną przed chorobami zakaźnymi. Biorąc pod uwagę koszty leczenia chorób zakaźnych, zarówno te finansowe, jak i emocjonalne, zapobieganie chorobom poprzez szczepienia to kwestia, której absolutnie nie powinno się lekceważyć.

Zadzwoń i umów się na wizytę

+48 459 599 549
Wróć na górę strony